Kral Oidipus (Sophokles)


Kibrin, azametin çocuğu: Zalim

Kral Oidipus (Sophokles)

Bu adı taşıyan eser, Yunan tragedyasının en kuvvetli örneği sayılıyor. Konusunun işlenişindeki ustalık, kişilerinin karakterlerinin belirtilmesindeki üstünlük, iç yapısındaki derli topluluk bu kadar başarılı biçimde başka tragedyalarda pek az görülür. Ele alınan problemin, kader probleminin her zaman canlı, taze kalacak, okuyanları da, seyredenleri de ilgilendirecek nitelikte olması eseri ölmezliğe kavuşturmuştur. Yazılalı yirmi beş asır geçtiği halde eskimemesinin sırrını bu özellikte aramak doğru olur, çünkü Oidipus kadercilikle savaşan insanların başında gelir. Dünya görüşü, tanrı anlayışı bakımından incelenmeye değer.

Koro: …/…

Yetişin bugün de yine, / Yetişin, aman! / Felaketler sayısız, ah! / Bir aman vermez bela / Çökmüş herkesin üstüne; / Bilemiyorum çaresini / Bu afetten kurtulmanın. / Ünlü topraklarımızda / Yetişmiyor artık meyveler; / Ölüyor doğururken bütün analar. / Kuş sürüleri misali, / Thebaililer / Birbiri ardından / Bir azgın alev hızıyla / Atılıyor kıyısına / Karanlıklar tanrısının.

Ve ölüyor kent / Sayısız ölülerle. / Acıyan yok / Serilip yatanlara, / Birbirine ölüm saçanlara. / Kadınlar, / Ak saçlı analar / Üşüşüyorlar / Her yandan / Tapınaklara; / Yalvara yakara, / Ağlaya sızlaya, / Döküyor acılarını, / Ve yükseliyor işte / Yanık matem havaları / İniltiler arasından…

Yukarıda kitaptan küçük alıntılar var. Aşağıda ise kitabın arka kapağını okuyabilirsiniz.

Sophokles (MÖ 495 – 406): Yunan tragedyasının en önemli yazarları arasında adı ilkönce hatırlanan Sophokles, konuları işleyişi ve oyundaki karakterleri canlandırmakta ustalığıyla ayrı bir yere sahiptir. Tiyatro tekniğini geliştirmiş, diyaloglara, dekor ve kostüme önem vermiştir. Tragedyalarında dönemin yazarlarında rastlanmayan derli toplu bir iç yapı görülür. Eserlerinde yazgı sorununu her zaman ön planda tutar. Katıldığı yarışmalarda yirmiden fazla ödül almıştır. Yüz yirmi üç tragedya yazan Sophokles’in eserlerinden sadece Aias, Antigone, Kral Oidipus, Elktra, Trakhisli Kadınlar, Philoktetes, Oidipus Kolonos’ta günümüze ulaşabilmiştir. Sophokles’in bütün eserleri Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi’nde yayımlanmıştır.

  •   

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.